19/04/2018

ดร.อภิชาติ ทองอยู่ ที่ปรึกษาคณะทำงาน สำนักงานเพื่อการพัฒนาระเบียนเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก(EEC) และคณะ เข้าตรวจเยี่ยมความพร้อมการจัดการเรียนการสอนวิทยาลัยเทคนิคปราจีนบุรี วันพฤหัสบดี ที่ 19 เมษายน 25

61 ณ วิทยาลัยเทคนิคปราจีนบุรี 

02/04/2018

การประชุมหัวหน้าแผนกวิชา หัวหน้างาน เพื่อประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา พนักงานราชการ ลูกจ้างประจำและลูกจ้างชั่วคราว ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ

2561 วันจันทร์ ที่ 2 เมษายน 2561 ณ วิทยาลัยเทคนิคปราจีนบุรี

30/03/2018

ครูแผนกช่างไฟฟ้าเข้าร่วมการประชุมเตรียมความพร้อมการสร้างบทเรียนออนไลน์ วันศุกร์ ที่ 30 มีนาคม 2561 ณ ห้องรับรอง วิทยาลัยเทคนิคปราจีนบุรี

การประชุมเตรียมความพร้อมการสร้างบทเรียนออนไลน์ วันศุกร์ ที่ 30 มีนาคม 2561 ณ ห้องรับรอง วิทยาลัยเทคนิคปราจีนบุรี

30/03/2018

คุณครูแผนกช่างไฟฟ้า ได้เข้าร่วม โครงการพัฒนาศักยภาพครูที่ปรึกษา "ครูที่ปรึกษายุคใหม่ ก้าวไกลสู่ Thailand 4.0"  โดยนายบุญลือ ทองเกตุแก้ว ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคปราจีนบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดงาน และได้รับเกียรติจาก นายสมประสงค์ สิงห์สุวรรณ ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาสมรรถนะครู และบุคลากรอาชีวศึกษา เป็นวิทยากร วันศุกร...

27/03/2018

คุณครูสมเกียรตินำนักศึกษาใหม่ที่ผ่านจำนวน8คนเซ็นสัญญารับทุนเรียนระดับปวส.ไฟฟ้าควบคุม(ลิฟต์และบันไดเลือน)ของบริษัทมิตชูบิชิ เอลเลเวเตอร์(ประเทศไทย)จำกัด2ปีเป็นเงิน 200,000 บาท ฟรีทุกอย่าง และให้นักศึกษาที่จบปวส.รุ่น2 มีงานทำ8คนจากระบบทวิภาคืได้รับเงินเดือน15000-20000 บาท โดยมีท่านผู้อำนวยการบุญลือ ทองเกตุแก้ว รอง...

Please reload

โพสเด่น

I'm busy working on my blog posts. Watch this space!

Please reload

โพสต์ล่าสุด